UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Uw berichten voor "Traffic News"

Wij verwelkomen uw berichten voor UBA Traffic News via e-mail aan info [at] uba [dot] be.

Worden er bepaalde regels gesteld voor het al dan niet publiceren van informatie? Vanzelfsprekend moet de informatie waarheidsgetrouw zijn, wars van commerciële belangen, geenszins tendentieus, provocerend of beledigend.

HF activiteiten van UBA-leden en/of -gewesten worden extra in de kijker geplaatst, o.a. door ze in het Nederlands en in het Frans te plaatsen (eventueel met een vraag om vertaling). De overige informatie wordt in principe in de taal geplaatst waarin ze is aangeleverd, meestal in het Engels.

Tips
:

  • lever uw informatie tijdig aan: ook uw webmaster heeft recht op slaap.
  • let op correcte spelling van uw bericht: ook onze spellchecker van dienst heeft recht op slaap.
  • ga na of uw bericht volledig en voldoende precies is. Bijvoorbeeld: niet "QRV op HF", maar "QRV op HF 80m SSB 3675 kHz en 40 m SSB 7077 kHz +- QRM".
  • wanneer uitvoerige en/of up-to-date informatie beschikbaar is op een andere website, bv. deze van uw UBA-sectie, vermeld dan de URL van deze site.
  • indien mogelijk: voeg een mooie toepasselijke afbeelding toe aan uw bericht.
  • probeer uw lezerspubliek te boeien: waarom is uw bericht het lezen waard? Extra tip: een dosis gezonde humor werkt aanstekelijk.
  • je bent tweetalig (perfect/voldoende/matig)? Lever dan a.u.b. de informatie aan in beide landstalen.

Terug