UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

To dupe or not to dupe?

“Dupe” is contestjargon voor “duplicate” of “dubbel”, een station dat je aanroept dat op dezelfde band al een keer in het log staat. Velen zeggen dan “QSO B4” in CW of “QSO before” in SSB of iets dergelijks. Alweer een prangende vraag dus: dupes werken of niet? Antwoord: ja; altijd dupes werken!!! Ik leg uit waarom.

Vroeger in het pre-PC tijdperk werd er met de hand geschreven en op papier gelogd. Je kon dus niet weten dat je drie vellen eerder een station al had gewerkt. Nadien moest je de Dupe Sheet invullen, een aparte telling van de dupes. Wie er enkele vergat, rekende dus dubbele punten aan. Als de log checker dit zag, kreeg je strafpunten. In een extreem geval van te veel dupes die niet als dusdanig gemarkeerd waren (m.a.w. de punten van de dubbele QSO’s in mindering gebracht) kon je gediskwalificeerd worden. Vandaag in het PC tijdperk worden dupes door de software automatisch als nul punten geteld en de software van de log checker haalt ze er ook uit.

Dupes die als nul punten werden gelogd, vormen dus ook geen probleem meer. Verder is het veelal tijdverspilling om iemand uit te leggen dat je hem al hebt gewerkt. Vele DX stations verstaan of spreken trouwens geen Engels.

Leg het maar eens uit aan een PY of een JA die enkel zijn moedertaal spreekt. Of in CW: vele CW ‘operatoren’ verstaan een call en een nummertje. Vertel ze niet in CW aan 36WPM dat ze al in je log staan. Tijdverlies! Tot hier toe twee praktische redenen die misschien nog niet overtuigend zijn. Maar met het volgende fictieve voorbeeld hoop ik jullie over de streep te halen om toch dupes te werken.

Op zaterdag in CQ WW CW roep ik CQ. BY5A komt terug en ik log hem. China, mooie multiplier en waarschijnlijk de enige Chinees die ik in deze contest zal werken. Alleen heeft BY5A me gelogd als ON5GO. Op zondag roept hij me terug aan. Immers, ik ben ON5ZO en gisteren logde hij per vergissing ON5GO. Dat weet ik echter niet en hij ook niet. Dus ON5ZO is voor hem nieuw maar BY5A is voor mij een dupe. Stel nu dat ik zeg:
“BY5A QSO B4 QRZ?”. De arme Chinees weet niet wat hem overkomt en is weg.

Na de contest, tijdens het verbeteren van de logs, gebeurt het volgende. In het log van BY5A staat ON5GO. Ofwel is er geen ON5GO actief en verliest BY5A punten omdat hij een onbestaand QSO heeft gelogd. Ofwel is er wel een QSO met hem in het log van ON5GO, maar dan klopt de tijd niet en verliest BY5A ook punten. En dat allemaal omdat ik zei: “QSO B4” en weigerde dupes te werken! Tot hier toe brute pech voor de Chinees maar daar stopt het niet. Het wordt zelfs erger! Ik heb op een bepaald tijdstip BY5A gewerkt als multiplier maar dat QSO staat niet in zijn log want hij logde ON5GO! Gevolg: ik verlies de multiplier en ik word bestraft met een aantal strafpunten omdat ik een verkeerd QSO heb gelogd! Beide partijen verliezen dus punten en krijgen in bepaalde gevallen nog eens strafpunten bij. Gewoon omdat ik weigerde een dupe te loggen.

Als ik nu gewoon op zondag BY5A zonder meer als dupe werk, wat gebeurt er dan? Eén van beide QSO’s in mijn log krijgt nul punten. Mooi zo; het QSO staat gevlagd als dupe. Het andere QSO is geldig en ik behoud de multiplier en krijg géén strafpunten. Met andere woorden: ik heb er baat bij om de dupe te werken!

Maar de Chinees had zich niet zo gemakkelijk mogen laten afschepen. Niemand is perfect, dus ik log ook wel fouten. Wanneer ik dan een ‘QSO B4’ op mijn neus krijg, weet ik dat ik hoogstwaarschijnlijk een ‘bad QSO’ heb (zie verder). Dat is slecht, want ik verlies niet enkel het QSO maar krijg extra strafpunten. CQ WW regels zijn niet mals! Dus ik krijg op mijn beurt van BY5A een ‘QSO B4’. Het eerste wat ik doe is kijken wat er nog in het log staat dat op BY5A lijkt (6Y5A is een klassieke killer). Soms is het een evidente tikfout die je snel kan herstellen. Dit moet snel gebeuren, in enkele seconden. Weet dus hoe je software werkt!

Is het negatief, dan ga ik aandringen bij de Chinees. In een contest met een volgnummer vraag ik hem om MIJN NUMMER dat ik aan hem zond, te geven. “BY5A DE ON5ZO PSE MY NR MY NR?”. Als hij snugger is, geeft hij me snel de nodige info. Hij weet ondertussen ook dat er iets scheelt aan mijn log en dat kost hem ook punten. Nu ja, snugger zou betekenen dat hij me gewoon als dupe werkt. Als hij me het nummer geeft van MIJN QSO met hem, kan ik terug gaan in mijn log naar dat QSO en kijken wat er mis was om de fout recht te zetten.

Helaas: CQ WW is een vast rapport en geen serial. Dan maar de tijd vragen, of domweg aandringen op een 2e QSO. Meestal krijg je dit wel en indien niet, sus ik me met de gedachte dat het voor hem meer zal kosten dan voor mij.

De les van vandaag: dupes werken is de boodschap! De les van morgen: goed luisteren, nauwkeurig loggen en pas het QSO beëindigen als je beiden weet dat je zowel call als rapport correct in het log hebt.