UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

QSO’s maken

Hier is het allemaal om te doen. Er zijn enkele strategieën. Allereerst het zogenaamde ‘runnen’. Dit is op één frequentie blijven en CQ roepen. En hopen dat er een pile up is die de rate (aantal QSO’s per uur) de hoogte in jaagt. Om hier succesvol in te zijn, moet je wel een stevig signaal hebben.

Anders verzuip je in de stations boven en onder jou. Erger nog: een snoodaard die voelt dat je zwak bent, parkeert zich doodleuk boven op jouw frequentie en begint CQ te roepen. De wet van de sterkste, ook al is het een verfoeilijke praktijk.

De oplossing hiervoor is om uiteraard eerst te vragen of de frequentie vrij is. Correctie: eerst luisteren of de QRG vrij is (langer dan 1 microseconde uiteraard). Pas als je niets hoort gedurende enkele seconden kan je eens kort polsen of de frequentie vrij is. Beter nog is twee keer te vragen met een interval van enkele seconden. Indien er geen antwoord komt, kan je er aan beginnen. CQ Contest!

Een totaal andere aanpak maar wel nodig is Search and Pounce (S&P). Dit wil zeggen dat je een band afdraait en zoveel mogelijk stations en vooral multipliers werkt. Wie gewoon is om te runnen en zeker aan een hoge rate (100 QSO / uur of meer in CW en 200 of meer in SSB) doet dit uiteraard liever dan traagjes de banden tunen en proberen stations te werken.

Proberen, inderdaad, want een pile up voor een DX station na een spot op de cluster kan knap lastig zijn om doorheen te geraken. Ook hier kan forse ERP helpen. En… wie niet sterk is, moet slim zijn. Dit betekent niet: blijven roepen en QRM’en tot het DX station uit pure wanhoop naar jou terug komt.

Wie sterk is en een luid signaal heeft in het target area (het gebied waar je denkt en hoopt het meeste QSO’s te rapen) kan het zich permitteren om lang op een frequentie te runnen. Zijn luide signaal zal immers de aandacht trekken en het gros van de multipliers zal in ieder geval naar hem toe komen. Doch dit is niet voor elk weggelegd en uiteraard zijn de multipliers broodnodig om een stevige score neer te zetten.

Als je in S&P een station aanroept, geef dan één (1) keer duidelijk je roepnaam. Eén enkele keer, en dan luisteren. Uitzondering is RTTY uiteraard maar in CW en SSB: EEN KEER. Dikwijls gebeurt het dat ik een call neem en meteen het rapport stuur. Als ik terug in RX ga, merk ik dat het station nog eens zijn call aan het zenden is. Soms tot drie keer toe.

Dat breekt het ritme. Een goede operator heeft aan één keer genoeg en indien niet zal hij er wel naar vragen. Vermijd ook overdreven vriendelijkheid die uitmondt in langdradigheid, hoe goed bedoeld ook. “ON5ZO ON5ZO de BY5A BY5A BY5A UR 5NN 123 5NN 123 TNX ES 73 DR OM 73 DE BY5A SK”. Tijdens een gewoon QSO: graag. Tijdens contesten hou je het beter zakelijk en beknopt. Contesten is Formule 1 en geen plezieruitstap.

Sein of zeg ook niet de call van het station dat je aanroept. Meestal kent die zijn call wel. Uitzondering is twijfel bij QRM. Soms zitten de stations zo dicht op elkaar dat een naburig station denkt dat je hem roept. Enkel dan kan je de call van het CQ’ing station herhalen.