UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Ervaringen van een ON3 op HF

(18 september 2005 - js) Het is nu twee weken geleden dat het startschot werd gegeven. Na meer dan een half jaar wachten tussen het afleggen van het examen en het uit de omslag halen van de Basisvergunning zijn onze ON3's te horen op de HF banden. Er zijn zelfs enkele stations die goed doorgewerkt hebben en het ON3 award al hebben aangevraagd (je kan de lijst bekijken in de HF rubriek onder 'awards'). Sommigen hebben zelfs al een aanzienlijk aantal landen gewerkt. Herbert ON3VY van de radioactieve sectie KTK is zo een OM. Op dit moment heeft hij al meer dan 60 landen in SSB op de teller en de 30 voorbij in RTTY. Met de zwakke condities op HF van de laatste weken en zonder grote contesten op de kalender, heeft ON3VY toch een aardige prestatie geleverd. En neen, aan "hoog vermogen" is het ook al niet te danken. Laten we de OM zelf eens aan te tand voelen...

ON3VY aan de tafel in de shackHerbert, hoe ben je geïnteresseerd geraakt in het radioamateurisme?

Op zeer jonge leeftijd verbleef ik met mijn ouders in het buitenland. In de periode 1955-1960 was er toen nog de kortegolfzender Brussel Wereldomroep, opgesteld in Congo Brazzaville. Waar wij toen zaten waren de uitzendingen rond 19.30 lokale tijd. Meestal mocht ik dan de frequentie afstemmen, maar voor en na de uitzending draaide ik wat naar links en rechts en hoorde ik op 20 m "geroezemoes" hi. Ik kon het niet thuis brengen, maar mijn vader vertelde me dat deze signalen van radioamateurs afkomstig waren. Ik bleef er niet verder bij stilstaan, ik begreep immers nog geen Engels. Eens terug in België was er het begin van de draagbare radio. Ik had een NOVAK kortegolfradio met alle amateurbanden, en toen kwam ook de de SSB-modulatie opzetten. Geen probleem: de ontvanger pal tegen een andere oude radio en dan daar een beetje aan draaien tot deze interferentie gaf, en ik kon SSB beluisteren.

Daarna ben ik zoals iedereen toen in legerdienst gegaan. Daar was mijn Willie jeep uitgerust met een zender en een ontvanger, zoals ook mijn Dodge terreinwagen. Zo leerde ik de radiocommunicatie van dichtbij kennen. Enkele jaren na de legerdienst ben ik gehuwd en in Kortrijk komen wonen. Ik hoorde dat er in de Filip Vanelzaslaan een club was. Ik ging er heen en liet me inschrijven. Wat later schafte ik mijn eerste amateurontvanger aan, een TRIO JR500S met een draadantenne. Nadien kwam er een periode van meer dan tien jaar inactiviteit, met ook wat gezondheidsproblemen. Op een avond in 1993 probeerde ik opnieuw wat te luisteren. Op 15 m hoorde ik toevallig twee CE stations, van waar we vroeger nog vijf jaar hadden verbleven! Ik ben blijven meeluisteren en na een poosje heb ik verder gezocht en vond nog ander Zuidamerikaanse OM's. Ik bleef ook hier wat luisteren en toen ik mijn hoofdtelefoon afzette bleek tot mijn grote verrassing dat ik al zo'n anderhalf uur aan het luisteren was. Dit was mijn "comeback" als ONL na 11 jaar! Toen de nieuwe ontvangers op de markt kwamen, kocht ik de Kenwood R1000 met kort daarna een rotary dipole FB-13 (10-15-20 m). Later monteerde ik uitbreidingskit naar FB-33, de drie elements driebander waar ik nu nog mee werk.

Behalve in mijn jonge jaren in Zuid-Amerika ben ik niet meer naar omroepstations gaan luisteren. Enkel en alleen naar amateurs. Als de microbe in je lijf zit, blijft ze erin, ondanks alles. Een comeback kan lang op zich laten wachten, zeer lang zelfs, maar de microbe komt zeker terug boven.

ONZE HOBBY IS MOOI MAAR MOET MET HET NODIGE GEDULD BEOEFEND WORDEN! LUKT EEN QSO NIET VANDAAG, DAN EEN VOLGENDE KEER. ER IS ALTIJD WEL ERGENS IETS TE BELEVEN!

Wat vond je van de UBA cursus voor de Basisvergunning?

De cursus voor basisvergunning vind ik zeer goed. Zelfs nieuwelingen in de hobby raken snel wegwijs. Er zou eigenlijk een zelfde systeem moeten komen voor de HAREC vergunning. Ik weet wel dat dit heel veel tijd en werk opslorpt, maar misschien zouden de mensen met minder technische bagage zich dan ook aan het HAREC examen wagen?

Heb je plannen om een cursus te volgen en een HAREC vergunning te behalen? En wat met CW of digitale modes?

Persoonlijk zie ik het momenteel niet zitten om voor de HAREC vergunning te gaan. Wellicht zal ik ook niet meteen beginnen om CW te leren. Maar ik raad iedereen aan om een HAREC vergunning te behalen. Wat betreft digitale modes zoals RTTY: dat doe ik ook heel graag. Het is mooi om dit te doen; ik ben ongeveer evenveel actief in RTTY als in SSB.

Wat waren je eerste ervaringen op HF? Is het wat je verwachtte met "low power"?

Pyloon en antennes ON3VYIk wist waar ik aan begon, dus het is zoals verwacht. Met 10 W kan je wel veel doen maar een DX verbinding tot stand brengen hangt ook af van het feit of het tegenstation ons al dan niet wil horen. Er zijn zoals overal ook in onze hobby enkele tegendraadse mensen. Als het roepende station niet sterk genoeg is naar hun smaak, dan horen ze je zogezegd niet. Anderen vragen dan weer "algemene stilte" om ons toch te kunnen horen, wat dan ook zeer goed lukt.

Kan je ons in het kort zeggen wat je uitrusting is (TRX en antennes)?

De werkingscondities zijn een Icom IC-703. De antenne is een Fritzel drie-element drieband yagi (20+15+10), waarvan het deel voor 10 m uiteraard niet wordt gebruikt. Verder heb ik nog een draaddipool voor 10m tot 80m, een Cushcraft R6000 vertical (6 m + 10 m t.e.m. 20 m met 12 m en 17 m erbij). Verder heb ik nog een zelfgebouwde rotary dipole voor 17m. Loggen doe ik met DX4WIN en voor RTTY staat TrueTTY v2.50 geïnstalleerd. SSTV doe ik met MMSSTV 1.1g.

De keuze van een transceiver is beperkt voor de houders van een Basisvergunning. Vind je dit een probleem?

Wel, er is in feite geen ander keuze dan de IC-703, behalve als je je een ouder tweedehands toestel kunt aanschaffen. Maar of deze beperkte keuze een nadeel is, dat weet ik zo niet.

Zo zie je maar: antennes zijn belangrijker dan vermogen. Dat wordt hier nog maar eens bewezen. Er is geen enkele beperking van antennes opgenomen in de Basisvergunning, dus hang nog wat draad en aluminium in de lucht en ga ervoor! Bedankt Herbert voor je medewerking. 73 ES DX!