UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Reglement van de UBA International Prefix Hunt

UBA International Prefixhunt 2022

Dit is geen contest op de gewone manier maar een competitie die loopt over het ganse jaar en je in staat stelt om je prestaties op het gebied van prefixjagen te zien. Zelfs als je geen contester bent kan je gemakkelijk meedoen want elk QSO dat je maakt op elke HF band telt mee voor de competitie.
Opgelet, aanpassingen in het reglement.

1. Datum

Van 1 januari 2022, 00:00 UTC tot 31 december 2022, 23:59 UTC.

2. Banden

Alle HF banden (160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 en 10m) volgens het IARU bandplan. Al uw QSO's tellen mee voor de competitie.

3. Categorieën en modes

Single Operator
  • Fonie (SSB, AM, FM)
  • CW
  • Digitale Modes (RTTY, PSK, enz…)
  • FT8/FT4
Geen categorie Multi/clubstations of SWL.

4. Punten, vermenigvuldigers en eindresultaat

  • Elke verschillende prefix telt 1 punt op elke band.
  • Elke verschillende prefix telt 1 maal als vermenigvuldiger.
De eindscore is de som van alle prefixen op alle banden vermenigvuldigd met het aantal verschillende prefixen.

5. Logs

Enkel elektronische logs via email in ADIF formaat worden aanvaard.
Stuur uw log van de afgelopen maand voor de 5de van de volgende maand naar de Competitie Manager om een tussenstand te kunnen opmaken. Exporteer gewoon uw volledige log van de voorbije maand in ADIF. Je dient zelf geen scoreberekening te maken. De laatste logs dienen bij de Competitie Manager toe te komen voor de 10de januari van het volgende jaar.
De naam van uw log moet zijn "uwcall-maand als een getal" (vb: ON7SS-01.ADI voor de log van januari). Het is niet nodig om een geclaimde score te vermelden.
Alle logs zullen op een strikt vertrouwelijke manier behandeld worden en zullen niet openbaar worden gemaakt.
De tussenstanden en de einduitslag zullen gepubliceerd worden op de UBA Website http://www.uba.be/nl/hf/contestresultaten.

Stuur je log naar ubaprefixhunt [at] uba [dot] be (ubaprefixhunt{at}uba{dot}be)

6. Certificaten

Digitale deelnemerscertificaten worden toegekend aan alle deelnemers die minstens 300 verschillende prefixen gewerkt of gehoord hebben.
Aan het hoogst scorende individuele deelnemer in de categorie Mixed Mode, die lid is van de UBA wordt de trofee van "Most actif Prefixhunter of the year 20.." uitgereikt op het UBA Congres dat volgt op het competitiejaar.

7. Opmerkingen

  • Wij rekenen uiteraard op uw hamspirit en verwachten dan ook dat je enkel QSO's logt die werkelijk hebben plaats gevonden.
  • Je mag de competitie beginnen in de loop van het jaar, maar in dat geval tellen uw QSO's pas vanaf de maand dat u uw log instuurt. (vb. log verstuurd in april, QSO's vanaf 1 maart)
  • Indien je de beschikking hebt over meer dan één PERSOONLIJK roepteken (vb ON7SS en OO9O), dan mag je de logs van beide roeptekens samenvoegen.  Ook indien je in de loop van het jaar een speciale prefix (vb OP in plaats van ON in november) mag gebruiken mag je deze log ook erbij nemen. Hetzelfde gelt bij verandering van roepteken.Dit is echter enkel toegelaten indien het persoonlijke roeptekens zijn, dus geen roepteken van een clubstation.  Het certificaat en het klassement zal het eerst gebruikte roepteken vermelden.  Bijkomende roetekens zullen in een aparte kolom vermeld worden.  Indien je tijdens het jaar aktief bent vanuit een ander DXCC land dan kan je deze log niet gebruiken, tenzij als een extra deelname (vb LX/OO9O).

Good luck in Prefix Hunting
Marc, ON9TT