UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Reglement van de BMA Contest

BMA website

1. Naam en doel

BMA (Belgian Mill Award) contest
Promoten van het Belgische wind-, water- en rosmolen patrimonium

2. Datum en duur

18/09/2022 van 08.00 tot 12.00 lokale tijd (van 06:00 tot 10:00 UTC)

3. Contest call.

CQ BMA contest

4. Categorieën

 HF 80m band SSB
  • A  HF : op HF deelnemen vanaf een niet molenreferentie
  • B  HF : op HF deelnemen vanaf een geldige molenreferentie
  • C  HF : Buitenlandse deelnemer
  • D  HF : Luisteramateurs
     
VHF 2meter band SSB +FM
  • A  VHF : op VHF deelnemen vanaf een niet molenreferentie
  • B  VHF : op VHF deelnemen vanaf een geldige molenreferentie
  • C  VHF : Buitenlandse deelnemer
  • D  VHF : Luisteramateurs
Enkel point to point verbindingen via de ether zijn geldig.

5.  Rapport

Stations met een molenreferentie: RST + QSO serienummer beginnend met 001 +  molenreferentie + provincie.
Stations zonder molenreferentie: RST + QSO serienummer beginnend met 001 +  provincie.
De provincie en molenreferentie maken integraal deel uit van het rapport en moeten in de log vermeld worden.
Enkel Belgische molenreferenties zijn geldig
Alle Belgische provincies: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB en WV.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BR.

6. Punten

Stations met een molenreferentie.
Een QSO met een station met een molenreferentie 10 punten
Een QSO met een ander station 3 punten

Stations zonder molenreferentie.
Een QSO met een station met een molenreferentie 10 punten

Enkel QSO’s waarvan minstens één station een Belgische geldige molenreferentie heeft zijn geldig, ieder Call komt slecht 1x in de log  vb. on6xx gewerkt dan is on6xx/p on6xx/m on6xx/a  een dubbel.

7. SWL's

Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden. Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen. In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn met molenreferentie.

8. Deelnemen vanaf een molenreferentie

Deelnemende stations bevinden zich op of in het zicht max 250m weg van de molen met Belgisch referentienummer. Het is een portable opstelling en speciaal voor die contest opgezet. Er moet een vrije toegang zijn voor het controleteam.
Om als geldige molenreferentie in aanmerking te komen dienen minstens 25 QSO gemaakt te worden en dient men minstens 24 uur voor aanvang van de contest ingeschreven te zijn via het online inschrijvingsformulier op de website https://on7qr.be/  waar ook de referenties te vinden zijn.

9. Deelname en vermogen

Alle radioamateurs uit binnen- en buitenland die beschikken over de nodige licentie voor bovenvermelde categorieën kunnen deelnemen. Vermogen volgens de vergunning van de deelnemer, met een maximum van 100W.

10. Vermenigvuldigers

Alle Belgische provincies (x1)
Alle geldige ingeschreven Belgische molenreferenties (x1)
Totaal multipliers = de som van de verschillende Belgische provincies plus het aantal verschillende molens met Belgische referentie .

11. Eindscore

 (totaal geldige QSO punten) x multipliers.

12. Bandplanning

Iedere deelnemer dient zich aan de IARU bandplanning te houden. 80m SSB : van 3600 tot 3650 MHz en van 3700 tot 3775 MHz.
Op VHF 2m wordt er gewerkt in het SSB en/of FM segment.

13. Logs

Iedere categorie een log apart. Enkel logs in CABRILLO formaat worden aanvaard. Zorg dat je het juiste Cabrillo formaat instuurt                                                                                                                                                                            
Zorg er ook voor dat alle nodige informatie correct in de header is vermeld. (call, categorie, naam en adres deelnemer, UBA sectie, eventueel molenreferentie, gebruikte apparatuur en antenne)
De log dient als een normale bijlage te worden meegestuurd.
Logs met ontbrekende of incorrecte informatie in header komen niet in aanmerking voor het klassement en zullen als checklog gebruikt worden.
Deelnemers met een molenreferentie sturen een foto mee van de opstelling (genomen met GSM voor plaatsbepaling Controle)
Opmerking: elke amateur kan per contestdeel slechts één log insturen (ofwel als ONL, ofwel met ON-call ofwel met zijn 2de callsign).

14. Deadline

Alle logs dienen via mail te worden verstuurd binnen de 14 dagen na de contest naar bma [dot] contest [at] on7qr [dot] be (BMA{dot}contest{at}on7qr{dot}be) (deadline 03/10/2022. 2359 UTC) indien geen bevestiging na 4 dagen stuur opnieuw naar ON7QR{at}tvvlaanderen{dot}net
Te laat ingestuurde logs komen niet in aanmerking voor het klassement en zullen als checklog gebruikt worden. Vanaf het ogenblik dat een log AANVAARD is kunnen er GEEN wijzigingen aan - of vervangingen van de log meer gebeuren.

15. Strafpunten en diskwalificatie

 QSO’s die niet in de log van het tegenstation voorkomen tellen voor nul punten.
 Valsspelen, denkbeeldige logging, selfspotting, overtreding van het
 wedstrijdreglement, overtreding van het IAURU bandplan en de contest   
 voorkeurfrequenties kan aanleiding geven tot diskwalificatie. Indien éénzelfde  
 persoon meer dan één log instuurt, worden beide logs gediskwalificeerd.
 Ontbreken van 1 of meerdere uit punt 13 opgesomde gegevens kan aanleiding   
 geven tot diskwalificatie.

16. Logsoftware

 Voor deze contest is N1MM aanbevolen.

17. Trofeeën

Per categorie wordt een Award voor de winnaar voorzien.

18. Door je deelname ga je integraal akkoord met

U het reglement gelezen en begrepen hebt en dat U ermee akkoord gaat en je er zich zal aan houden.
U uw station zal bedienen volgens de radioreglementen die geldig zijn in uw land en volgens uw vergunning.
Alle acties en beslissingen van het Contest Comité officieel en definitief zijn.

Veel succes
KTK-BMA team.