UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Diploma's uitgegeven door de UBA

Hieronder vind je een overzicht van alle diploma's uitgegeven door de UBA.

UBA 75 On The Air Event
27-12-2021
Ingediend door: ON4CAS
Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de UBA worden niet minder dan elf verscheidene diploma's in twee verschillende categoriën aangeboden.

Herinneringsdiploma achttiende verjaardag Prinses Elisabeth
13-10-2019
Ingediend door: ON4CAS
Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Elisabeth zullen van 25 oktober tot 25 december 2019 meer dan dertig UBA clubstations gebruik maken van de bijzondere prefix OR18.

De UBA biedt tegelijkertijd een herdenkingsdiploma aan.
 
UBA 14-18 Award
31-08-2014
Ingediend door: ON4CAS
Ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste verjaardag van Wereldoorlog I geeft de UBA een herinneringsdiploma uit.
Belgian Postcode Award
03-04-2009
Ingediend door: ON4CAS
Dit UBA diploma wordt uitgereikt voor verbindingen met stations in Belgische steden en gemeenten die elk een verschillend postnummer hebben. De som van de verschillende postnummers dient ten minste 500.000 te bedragen.
Worked All Belgian Provinces (WABP)
02-04-2009
Ingediend door: ON4CAS
Sedert 1995 is België onderverdeeld in tien provincies. De UBA nodigt alle zend- en luisteramateurs uit hét Belgisch nationale diploma bij uitstek, het Worked All Belgian Provinces te behalen.