UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Awards

Het UBA Award-Departement

DXCC award
Het verzamelen van diploma’s vormt voor heel wat amateurs de drijfveer van hun activiteit op de verschillende banden.

De UBA Award-manager, werkzaam binnen de HF-Commissie, informeert de leden over dit aspect van onze hobby.


WAC award
Een groot aantal binnen- en buitenlandse certificaten is beschikbaar voor de actieve amateur die erin slaagt aan welbepaalde criteria te voldoen. Het meest tot de verbeelding sprekende diploma is beslist het prestigieuze DXCC (afkorting van DX Century Club) van onze Amerikaanse zustervereniging ARRL. Het kan worden aangevraagd door de zendamateur die minstens 100 verschillende DXCC gebieden gewerkt én bevestigd heeft. Maar wist je dat dit DXCC slechts één van de meer dan 3000 diploma’s is die wereldwijd worden uitgegeven? Awards bestaan er in alle geuren en kleuren. Nagenoeg elke IARU zustervereniging biedt één of meerdere certificaten aan. Daarbij ligt de klemtoon veelal op de eigen geografische eigenschappen. Heel wat lokale afdelingen en clubs geven eveneens een eigen diploma uit.

Vanzelfsprekend kan je steeds beroep doen op de UBA Award Manager indien je op zoek bent naar informatie omtrent een specifiek diploma uit binnen- of buitenland.

Je kan de UBA Award Manager ten allen tijde bereiken: Egbert Hertsen, on4cas [at] uba [dot] be (ON4CAS), Van Busleydenstraat 10, 2800 Mechelen. 


Belgische diploma's

Sinds vele jaren reeds, beschikt de UBA over een aantal mooie diploma's die als doel hebben de Belgische radioamateurs aan te moedigen om zoveel mogelijk actief te zijn op de radioamateurbanden.
Bekijk het UBA awardprogramma.

De certificaten kunnen worden behaald door alle zend- en luisteramateurs. Het UBA Award Department wenst je alvast veel plezier en succes toe bij het behalen van radio-amateur certificaten. Nog vragen? Aarzel niet contact op te nemen, we staan ter jouwer beschikking!

Verder geven heel wat UBA secties en enkele groepen die zich in een deelgebied van onze hobby specialiseren certificaten uit. Hier vind je een beschrijving van de verschillende door UBA secties e.d. te behalen diploma's.

Indien je wenst dat het diploma van jouw sectie hier eveneens aan bod komt, dan kan je gerust contact opnemen met on4cas [at] uba [dot] be (Egbert ON4CAS).

QSL Checking Service

Hoewel veel diploma’s aan de hand van een GCR lijst kunnen worden aangevraagd, geldt dit niet voor alle awardprogramma’s. In deze gevallen zit er niets anders op dan samen met de aanvraag jouw QSL's ter controle mee te sturen naar de betrokken awardmanagers. De QSL Checking service bespaart jou dit.
 
Opgelet: de UBA award manager is afwezig tot mid september 2013. Tot dan kunnen geen QSL kaarten voor het DXCC, IOTA en andere programma's worden gechecked !

Dank zij overeenkomsten is het UBA Award Department ertoe gemachtigd jouw kaarten na te kijken voor onderstaande awardprogramma’s:
WAS pin
WAZ award

Diploma's enkel te behalen in 2022 en/of 2021

Bucuresti 555 Award

Speciale evenementen of gebeurtenissen geven vaak aanleiding tot de uitgifte van een herinneringscertificaat. Vaak handelt het hierbij om culturele of sportieve evenementen of herdenkingen van een geschiedkundig feit.

Bode AwardDe tijdspanne waarin de nodige verbindingen gemaakt moeten worden is veelal beperkt. Precies daarom is het belangrijk tijdig op de hoogte te zijn van zulke reglementen.

De UBA HF Commissie nodigt je uit om kennis te maken met de reeks diploma's met korte looptijd die momenteel behaald kunnen worden.

Het overzicht vind je hier.

SP85 Award

Belgische “activators” geven “referenties”. Ben je mee?

Iedereen die zo nu en dan over de HF-banden en in het bijzonder de 40m band draait heeft het beslist al vaker gehoord: Belgische operatoren die referenties voor een bepaald award programma “uitdelen”. Inderdaad, de voorbije jaren hebben zulke activiteiten een forse toename gekend. Onder het motto “use it or lose it” kwam dit de bandactiviteit ten goede.
De ietwat minder fervente zendamateur die misschien wat sporadischer actief is vindt mogelijkerwijs zijn weg niet (meer) terug. Daarom een overzicht van enkele dergelijke diplomaprogramma’s waar tal van Belgische zendamateurs in bedreven zijn én waar bovendien een Belgische “afdeling” actief is.

Summits On The Air (SOTA)
SOTA is een wereldwijd awardprogramma voor het activeren van en werken met amateurstations vanop bergtoppen. Het initiatief is Brits. Raar maar waar: ook in België komen een aantal hoge punten in aanmerking als ‘SOTA summits’. De Belgische SOTA afdeling ging in 2007 van start en kent een aantal fanatieke amateurs die er niet voor terugdeinzen heuvels en bergen te trotseren om je een SOTA referentie te bezorgen. Voor België zien zulke referenties eruit als ON/ON-001 t.e.m. ON/ON-029. Voor alle informatie verwijzen we je graag naar de SOTA website. Je kan ook contact opnemen met Peter, ON4UP, die de Belgische SOTA afdeling voorzit.

World Wide Flora & Fauna (WWFF)
WWFF is een wereldwijde groep enthousiastelingen die radiostations in de lucht brengen vanuit nationale parken en andere erkende natuurgebieden. Naast internationale awards zijn ook tal van nationale afdelingen bijzonder actief. De referenties bestaan uit een prefix + FF (afkoring van Flora Fauna) en een nummer. In België worden meer dan 450 natuurgebieden als dusdanig door de organisatie erkend. Een voorbeeld van geldige Belgische referentie is bijvoorbeeld ONFF-0001.
Nogal wat UBA secties activeren zulke gebieden in clubverband en vanzelfsprekend zijn er ook individuele amateurs die op hun eentje de natuur in trekken en je een ONFF referentie aanbieden.
Meer info over dit gebeuren vind je op de WWFF website; de Belgische afdeling kan je hier bezoeken.
 
Vuurtorens
Helaas is het overzicht van de diverse groepen met interesse voor vuurtorens in de loop der jaren wat diffuus geworden. Verschillende organisaties schijnen zich te beconcurreren waardoor we er in de huidige context de voorkeur aan geven geen enkele internationale groep naar voor te schuiven.
In België is echter wel een groep erg begaan met het in de lucht brengen van vuurtoren referenties.
Bij hun activaties gebruiken ze veelal de referentie die door de internationale ARLHS gehanteerd wordt. Een geldige referentie voor het Belgische programma bestaat uit de letters BEL gevolgd door een nummer (bijvoorbeeld BEL-001). Via deze link kan je de pagina van de interessegroep bekijken.

Belgische Rankings

Heel wat Belgische stations dingen mee in verschillende awardprogramma's. Hun verdiensten plaatsen we graag in de spotlights.


Benieuwd hoe de Belgen het er vanaf brengen? Behalve hun DXCC en IOTA scores kan je via deze link ook hun rangschikking in tal van andere awardprogramma's bekijken.

Het DXCC checkpoint in België

DXCC
Iedereen weet het: het DXCC-award is zowat het meest prestigieuze diploma dat we in onze hobby kennen. Toch geen idee waarover het gaat? DXCC staat voor DX Century Club; een award programma dat wordt beheer door onze Amerikaanse zustervereniging ARRL. Heel bondig samengevat dien je tenminste 100 verschillende entities (landen) gewerkt en bevestigd te hebben. Surf naar de DXCC website en informeer je.

Om de integriteit en de hoge standaard van het DXCC programma te vrijwaren, verlangt de ARRL een zeer grondige controle van de QSL kaarten alvorens een zendamateur tot de DX Century Club (DXCC) wordt toegelaten. De procedure voorziet dat elke DXCC aanvraag vergezeld dient te zijn van alle QSL kaarten. Tenzij je de kaarten zelf naar de ARRL bracht of naar een van de reeds bestaande check-points (bijvoorbeeld jaarlijks te Friedrichshafen) zat er voor ons Belgen dan ook niets anders op dan alle QSLs naar de DXCC desk in de USA op te sturen. Niet alleen brengt dit vrij hoge portokosten mee, maar menig amateur voelt zich ook wat nerveus tot op het ogenblik dat de kaarten terug in zijn of haar bezit zijn.

DXCC Fieldchecking
Enkele jaren geleden ontwikkelde de ARRL het systeem van "DXCC Field Checking". Dankzij de positieve ervaringen die de ARRL met dit systeem van field checking opdeed, werd besloten het systeem uit te breiden. De UBA had reeds ruime tijd geleden zijn kandidatuur gesteld om als een van de Europese checkpoints op te treden. Bij het afsluiten van de proefperiode, waarbij een beperkt aantal Europese check-points werden opgezet, werd de UBA dan ook onmiddellijk uitgenodigd om tot dit systeem van DXCC field checking toe te treden.
De UBA heeft de UBA award-manager, ON4CAS voorgesteld, en nadat ON4CAS een "toetredings-examen" met succes had afgelegd was de kogel formeel door de kerk. Vanaf midden maart 2003 is de UBA award-manager ON4CAS er door de ARRL toe gemachtigd QSL-kaarten voor het DXCC award programma te checken. Inderdaad, je hebt het goed gelezen: vanaf vandaag is het niet langer nodig jouw QSL kaarten voor jouw DXCC aanvraag naar de USA te versturen! ON4CAS is gemachtigd om alle aanvragen, met inbegrip van deleted entities, verbindingen van meer dan 10 jaar oud én 160m QSLs te verifiëren !

Wil je een DXCC award aanvragen of je bestaande diploma upgraden dan kan je het volledige reglement hier bekijken. Om je aanvraag vlotter dan voorheen af te handelen wordt erop gewezen dat een elektronische aanvraag thans tot de mogelijkheden behoort.

 

Vanzelfsprekend raden we alle deelnemers aan het DXCC programma een account bij Logbook of The World aan te maken. Hier lees je er meer over. Aardig om weten is dat de administratieve afhandeling van de "identificatie" van je LoTW account voortaan ook via de erkende DXCC Checker kan gebeuren. Zodra je je de nodige software hebt geïnstalleerd en je via de software je vraag tot het bekomen van de digitale sleutel aan de ARRL hebt verzonden, on4cas [at] uba [dot] be (mail) je een scan van je identiteitsbewijs én zendmachtinging aan ON4CAS.


De resultaten en vorderingen van de Belgische DXCC deelnemers vind je op de pagina van de "Belgische Rankings".

 

Het IOTA checkpoint voor de Benelux landen

Begin 2006 werd de UBA Award Manager benoemd tot Benelux Checkpoint voor het Island On The Air Award programma van de RSGB. Dit awardprogramma, afgekort tot IOTA, kent een lange traditie en kan zowel in DX kringen als bij awardverzamelaars pur sang rekenen op een grote aanhang.

IOTA logoBij de IOTA draait alles om het werken van eilanden. Alle eilanden of eilandengroepen over de gehele wereld hebben een kenmerk gekregen. Dit kenmerk bestaat uit de eerste letters van het continent gevolgd door een volgnummer. Wie ook maar een beetje op de HF banden actief is, heeft beslist al zulke IOTA referenties als EU-001 in de pileups gehoord.

Het basis diploma wordt uitgereikt voor 100 bevestigde IOTA referenties waaronder minstens eentje uit elk continent, met inbegrip van Antarctica. Tot nu toe werden reeds meer dan 1000 verschillende IOTA referenties geactiveerd. Net zoals bij het DXCC vormen de zeldzamere eilanden op onze aardbol het doel van DXpedities. Voor uitgebreide informatie omtrent het IOTA gebeuren, inclusief een volledige lijst met alle eilanden referenties, een compleet reglement en nog veel meer vind je hier.

De scores van de Belgische deelnemers aan het IOTA programma vind je in de rubriek "Belgische Rankings").

Evenmin als het DXCC kunnen de IOTA awards aangevraagd worden d.m.v. een GCR-lijst. Het checken van de QSLs door een officieel checkpoint is een conditio sine qua non. ON4CAS heeft een training van de RSGB gekregen en is gemachtigd QSL kaarten van stations uit de Benelux voor het IOTA programma te verifiëren. Je kan dan ook bij hem terecht als je graag deel uit zou maken van de vele IOTA enthousiastelingen of wanneer je je score wil updaten.

Heet van de naald IOTA nieuws:

Tijdens de RSGB conferentie werden vijf nieuwe IOTA referenties aan de eilandenlijst toegevoegd. Een overzicht ervan vind je hier. Er wordt verwacht dat enkele bijkomende referenties tijdens de HAM Radio in juni te Friedrichshafen zullen worden aangekondigd.