UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Online toetredingsformulier

Door dit formulier nauwkeurig in te vullen kan je je lid maken van de UBA. Het lidmaatschap is slechts geldig wanneer het lidgeld vereffend werd.

De gegevens die je ons mededeelt worden bewaard in een database die door de ledenadministratie van de UBA wordt beheerd. Deze gegevens zijn bestemd voor de ledenadministratie, het verzenden van CQ-QSO, de QSL-dienst, de verzekering en de andere diensten waarvan de UBA-leden genieten. Je hebt het recht om deze gegevens ten allen tijde te komen inkijken en je mag ze op ieder ogenblik wijzigen (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Waar een * staat moet je een waarde verplicht invullen.

Roepteken of ONL-nummer. Indien je geen roepteken hebt, blanco laten. Indien je over een buitenlands roepteken beschikt, wis "ON" en vul je eigen roepteken in.

Hier toevoegen indien je beschikt over andere radioamateurroeptekens.

Inclusief huisnummer, bus, ...

Postcode in 4 cijfers. Indien je in het buitenland verblijft voer je "0000" in dit veld en kan je het postnummer opgeven in het volgende veld.

Maak een keuze.

Geef de drieletter afkorting van de sectie naar jouw keuze. Kijk hier voor een overzicht van de UBA-secties.

(1) Woonachtig op hetzelfde adres (zonder CQ-QSO).
(2) Geef het roepteken of ONL-nummer op van het eerste lid.
(3) Bewijs van 66% invaliditeit (= 12 punten) verplicht (members [at] uba [dot] be).

Zie opmerking (2) hierboven.

Opgelet!

Wanneer je op "Verzenden" drukt, worden deze gegevens doorgestuurd naar de ledenadministratie. Indien je E-mailadres correct werd ingevuld, krijg je zelf een bericht toegestuurd met een overzicht van de gegevens die je zopas hebt ingevuld, alsook de nodige richtlijnen om je lidmaatschap op de UBA-rekening te storten.
Het lidmaatschap kan worden gestort op de rekening BE03 0013 0740 3584 (BIC: GEBABEBB) op naam van UBA vzw, Drukpersstraat 4 te 1000 Brussel.