UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Sectie KTK: BMA Contest trofeeën

De sectie KTK informeert jullie graag dat de trofeeën voor de BMA contest door de afdeling zijn aangekocht en eerstdaags aan de laureaten zullen worden bezorgd.