UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Instapvergunning in Duitsland komt eraan

Duitse instaplicentieOnze Duitse zustervereniging DARC meldt dat de wetgever de regelgeving omtrent het radioamateurisme gaat herzien.

 

Meest in het oog springend is de komst van een instapvergunning. Deze zal de benaming "N" toebedeeld krijgen.

 

Het examen zal een bouwsysteem volgen, zoals dat bijvoorbeeld bekend is van het examen voor radioamateurs in de VS. Hier wordt eerst het examen voor klas N afgelegd, dat reeds alle vragen bevat van de gebieden operationele kennis en regelgeving. Dan kan het technisch examen voor klasse E en vervolgens klasse A worden afgelegd.

 

De door het DARC ontwikkelde examencatalogi voor de drie klassen zijn zo opgebouwd dat de inhouden en vragen niet worden herhaald, dat wil zeggen dat inhouden die al in een lagere klasse zijn getoetst geen rol meer spelen in het examen voor een hogere klasse. Alle toekomstige radioamateurs zullen de examens voor klasse N, E en A afleggen. Het moet mogelijk zijn om alle examens op één dag af te leggen.