UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Eerste vrouw aan hoofd van ITU

Sinds het ontstaan van ITU in 1865 komt voor het eerst een vrouw aan het hoofd van deze organisatie die vanaf 1949 deel uitmaakt van de Verenigde Naties. In een geheime stemming werd de Amerikaanse Doreen Bogdan-Martin met 139 stemmen verkozen, haar tegenkandidaat de Rus Rashid Ismailov behaalde 25 stemmen.
Alle radioamateurs en vrouwen wereldwijd mogen fier zijn op deze verkiezing.

Mevrouw Doreen Bogdan-Martin met indicatief KD2JTX is lid van de ARRL. Voor de huidige en toekomstige vrouwelijke radioamateurs is dit een bevestiging dat het radioamateurisme er niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen is. Techniek en bijhorende kennis moet de jeugd en de vrouwen aansporen, om te kiezen voor een technische studierichting.

Deze benoeming die ingaat op 1 januari 2023 is een bevestiging van de erkenning door de lidstaten, van de inzet van Doreen Bogdan-Martin voor ITU. Mevrouw Doreen Bogdan-Martin streeft naar respect en integriteit binnen ITU zonder politieke agenda.
Tenslotte verklaarde de nieuwe secretaris-generaal dat ze als moeder van 4 kinderen beseft dat het dringend nodig is om een veiligere en sterkere digitale wereld te realiseren voor alle kinderen wereldwijd.

De heer Tomas Lamanauskas uit Litouwen werd verkozen als adjunct-secretaris-generaal. De radioamateurs zijn tevens zeer verheugd dat de heer Mario Maniewicz uit Urugay, een bekwaam en gedreven persoon met een hart voor alles wat radiocommunicatie omvat, praktisch met unanimiteit van stemmen herkozen werd tot Directeur Radiocommunicatie. Nog twee belangrijke directeurs werden verkozen de heren Seizo Onoe uit Japan en Cosmos Zavazava uit Zimbabwe.
 
ITY
Tijdens Telecom World 2019 in Boedapest staan op de foto van links naar rechts als 4de mevrouw Doreen Bogdan-Martin, als 6de secretaris-generaal Houlin Zhao en als 9de de heer Mario Maniewicz.  Copyright photo: Freddy De Schuiteneer-ON3FDS

ITU
 

De minzame en vriendelijke huidige secretaris-generaal de Chinees Houlin Zhao, feliciteert de Amerikaanse Doreen Bogdan-Martin met de verkiezing als zijn opvolger. Copyright photo: ITU + photographer


De nieuwe secretaris-generaal neemt een selfie met de adjunct-secretaris-generaal en de drie verkozen directeurs. Copyright photo: ITU + photographer